در تکميل عقل سرخ

قبل از هر چيز از عدم وضوح نوشته هايم (مخصوصا نوشته قبلی) عذرخواهی کرده و از دوستانی که کماکان مطالبم را قابل تامل دانسته اند تشکر می کنم. آنچه می خواستم در عقل سرخ بگويم آن بود که اين « عقل سرخ سر سرخ» های زيادی را بر باد داده است نه به خاطر اين که عقل بد است بلکه هزاران سال است که بد شمرده شده است. مطالب قبلی مرا بار ديگر با تمسخری بر لب نويسنده بر نوشته ای که می نويسد بخوانيد.

دوست عزيزم حبيب نقدي پنهانی نموده است که در زير مي آورم: ( هر چند من خود دنبال نقد متفکرانه بر نوشته هايم هستم دوستان به لطف نجابت ايرانی از نقد صريح خود داری و گاهی نيز همراهی می کنند).

پیامبر اسلام فرمود :
العلم حجاب الاکبر(علم، بزرگترین حجاب است)
اما بر اساس گفته شما بايد اين حديث را اينگونه بخوانيم
العلم عدو الاکبر (علم، بزرگترين دشمن است)

 

آری، پيامبر فرمود " العلم حجاب الاکبر" ولی " آلعلم عدو الاکبر" تفسير شد. وگرنه چرا بايد سهروردی فيلسوف بزرگ ايرانی را در سن 35 سالگی به حکم شرع به وضعی فجيع بکشند؟ چرا حلاج را به حکم شرع بر دار کردند؟ اگر مذهب همان شرع نيست پس چرا 1300 سال است که همچنان می تازد و آنچنان مذهب را با خود همراه کرده است که ديگر شرع همان مذهب است و مذهب شرع.

 در زمان پيامبران دين آنگونه که ما مي شناسيم مفهوم نيست بلکه ايمان داراي اصالت است. ولی پس از پيامبران دين رنگ مالکيت به خود گرفت و هر چه بيشتر شخصي شد. تا آنجا که گروهي خاص آن را از آن خود دانسته و به تفسير آن پرداخته و در جهت منافع خود از آن بهره بردند. آنجا بود که تعصب دينی بر تعقل ديني برتری يافت.

اين بيماری که من در نوشته هايم به آن ويروس دين خطاب کردم نه مخصوص اسلام بلکه مخصوص تمامی اديان است. دين زردشت در دوران هخامنشی چندان نفوذی در دربار نداشت ولی در زمان ساسانيان حرف مطلق را در دربار می زد. لذا اين اصلا بعيد نيست که ايرانيان تنها افتخارشان در ميان جهانيان عظمت ايران در زمان هخامنشی است.

" در ابتدا يک زوج گناهکار بودند، گناهکار نه در ذات بلکه در افعال. نقش زن در اين گناه بيش از مرد بود فلذا خالق تنبيهی اضافی بر او وارد کرد تا نه تنها "در زمين" به فسق و فجور بپردازد بلکه چنان دردی را در زندگی تجربه کند که چون مار شيطانی عهد عتيق به خود بپيچد."

آيا عقل سليم قبول می کند که درد زايمان مادران به جز يک درد فيزيولوژيک طبيعی که در تمامی پستانداران وجود دارد حاصل يک گناه نکرده است. اگر مي گوييد که اين موضوع خنده دار است؟ بايد بگويم کتاب عهد عتيق توسط ميلياردها مسيحي در سراسر جهان محترم شمرده می شود. البته آسوده نباشيد ديگران هم به ما می خندند.

پس هنوز هم بايد سهروردی ها را کشت ، حلاج ها را به دار کشيد و ملاصدرا ها را تبعيد نمود.

/ 6 نظر / 42 بازدید
vahdat11

يا حق يا طبيب کری نسبی است دوست من چه بسا ما هم نسبت به خيلی ها کر باشيم نوشتن و خواندن اين مطالب درمان کری است موفق باشيد

محمد

عقل گويد شش جهت هست وبيرون راه نيست عشق گويد راه هست و رفته ام من بارها

حبيب

با عرض سلام و ارادت عقلی که مد نظر شريعت است عقل فرمانبر است و نه فرمانده! عقل فرمانده،‌ همزاد مدرنيته است. عقل مورد نظر اديان، عقلی است مطيع. ضمنا خون حلاج و سهروردی را نه عقل، بلکه عاقلان (و بهتر است بگوییم عاقل نماها) ریختند. --------- به نظر من چنين می آيد که من و شما نظرمان چندان فرقی با هم ندارند، و بلکه عبارت ها فقط فرق ميکنند. ---------

سجاد واعظی

سلام من نام شما را در ضيافت شادخواران ثبت نمودم

بی قرار

سلام ظاهرا این روایت هیچ سندی ندارد لطفا ار سندی برای این حدیث دارید بفرمایید ممنون